Thursday, January 26, 2012

UMP kini 10 Tahun


UMP kini 10 Tahun.
Dari awal penubuhan KUKTEM sehingga diangkat kepada UMP.
Semoga UMP Terus Memacu Kecemerlangan bersama semua warga penuntut, pendidik dan pentadbir.

No comments:

Related Posts with Thumbnails